Sail Succes

Sales blog

Veiligheidstips voor werken in de gasindustrie

De gasindustrie is een bedrijfstak waarin de veiligheid voor de gezondheid van het team en de omgeving centraal staat. Bij de werkwijze met diverse gasprocessen moet ook uitgebreid aandacht worden besteed aan milieuprotocollen die het welzijn van de natuur waarborgen. In dit artikel geven wij een aantal tips die in de gasindustrie van belang zijn om de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Educatie

Wanneer u werkt in een risicovolle werkomgeving zoals de gasindustrie, is het aan te raden dat de werknemer een VCA-basis behaalt. Dit examen is bedoeld om uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol voor te bereiden op risicovolle werkzaamheden en eventuele noodsituaties. Hoewel dit examen niet wettelijk verplicht is, kan het institutionaliseren van deze waardevolle kennis ten goede komen aan de bedrijfsvoering. Met behulp van dit examen zal de werknemer namelijk beter voorbereid zijn op operationele activiteiten die een hoger risico lopen op specifieke gevaren en incidenten. Om dit examen met succes af te ronden, kunt u een kijkje nemen bij In1keerVCA voor voorbereidende examentraining.

Onderhoud van apparatuur

Bij het werken met gevaarlijke stoffen kan stilstand van apparatuur voor een hoop ellende zorgen. Daarom is het van groot belang dat werknemers worden opgeleid om machines naar behoren te onderhouden en te inspecteren. In de meeste gevallen wordt van werknemers tevens verwacht dat zij volledig op de hoogte zijn van de reinigingsprotocollen en de juiste procedures voor het opstarten en uitschakelen van machines.

Omgaan met noodsituaties

Het is belangrijk dat medewerkers goed voorbereid zijn op noodsituaties. Om de veiligheid van de werknemers en de omgeving van de gasindustrie te garanderen, moet de werkgever ervoor zorgen dat er industrienormen worden vastgesteld waarvan iedereen op de hoogte is. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van de juiste opslagmethoden voor gevaarlijke stoffen en materialen, kleding die goed bestand is tegen vuur en zorgvuldige vluchtroutes voor werknemers in de gevaarlijkste gebieden.

Bent u van plan om een VCA diploma te halen? Om optimaal voorbereid te zijn kunt u overwegen om een VCA proefexamen te doen. Op deze manier krijgt u direct feedback over uw resultaten en kan u aan de slag gaan met tips die helpen om een betere score te halen.