Sail Succes

Sales blog

Wat staat er in de jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. In de jaarrekening zijn de gegevens van het afgelopen boekjaar te vinden. Elk jaar moet dit overzicht naar de Kamer van Koophandel gestuurd worden. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting.

Wat is de balans?

De balans geeft een overzicht van de financiële situatie van het bedrijf op dat exacte moment (meestal aan het einde van het jaar). De balans bestaat uit alle bezittingen en schulden van het bedrijf, ook wel activa en passiva genoemd.

Wat is de winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening noemen we ook wel de resultatenrekening. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven. Uit deze gegevens kan het resultaat van die periode gehaald worden: de behaalde winst of verlies.

Wat staat er in de toelichting?

Bij grote bedrijven is de toelichting vaak uitgebreider dan bij kleine bedrijven. Meestal staat er in de toelichting hoeveel mensen er werkzaam zijn en hoe de balans is opgesteld. Bij grotere bedrijven kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de betalingen aan de directie hier ook vermeld worden.

Waar moet de jaarrekening verder aan voldoen?

Het is belangrijk dat een jaarrekening begrijpelijk en relevant is voor de gebruikers. Daarnaast moet het overzicht vergelijkbaar zijn. Wanneer een bedrijf elk jaar een totaal andere opbouw van het overzicht heeft, is deze niet meer goed te vergelijken in de tijd.

Betrouwbaar met een accountantsverklaring

De belangrijkste eis is dat een jaarrekening betrouwbaar zijn. De gebruikers moeten ervan uit kunnen gaan dat het overzicht een goed beeld geeft van de realiteit. Voor extra betrouwbaarheid kan een bedrijf de jaarrekening laten controleren door een accountant. Na het controleren geeft de accountant een accountantsverklaring. Deze verklaring geeft aan dat de jaarrekening aan de wettelijke eisen voldoet.
Een jaarrekening laten controleren? Neem contact op met Keystone Accountants